Услуги

Нашите услуги

Временен мениджмънт
предоставяне на мениджъри с опит в търговията, стратегическото развитие и маркетинга на дружества в сферата на биохраните.
Консултиране в сферата на бизнес развитието
оптимизиране на бизнес процесите и стратегиите за селскостопански и търговски дружества в сферата на биохраните.
Консултиране относно търговски политики
развиване и оптимизиране на търговски стратегии, политики, ценови и дистрибуционни модели и т.н.
Консултиране по отношение на маркетинг и продукти
развиване на нови маркетингови концепции, оптимизиране, разработване на нови продукти и т.н.
Консултиране по отношение на биологична преработка и други стандарти на качество в търговията и производството
Консултиране по отношение на биологично земеделие и други земеделски частни стандарти
Консултиране в сферата на финансите
разработване на бизнес и финансови планове и анализи за търговски и селскостопански дружества в сферата на био храните
Разработване на програма за кандидатстване по европейски проекти
Съдействие за сертификация в сферата на биологичното земеделие
Съдействие за сертификация по други частни земеделски стандарти и стандарти за качество
Провеждане на обучения относно биологично земеделие, стандарти на качество и други в сферата на биологичната търговия и преработка
Правни услуги за биологични стопанства и фирми
Управление на проекти за биологични стопанства и фирми
Развитие на търговски марки, дигитален и еМаркетинг; разработване на уеб сайтове; онлайн магазини; подбор на софтуери, подпомагащи управлението на бизнеса на биологични стопанства и търговски фирми
Съдействие за износ и внос на продукти и суровини за биологични стопанства и търговски фирми
Съдействие за закупуване на машини, техника, препарати, торове и всякакви видове консумативи за биологични стопанства